Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Irenemikaela Oy / House of Horses Helsinki, y-tunnus 2327987-6, Tehtaankatu 5A3, 00140 Helsinki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Irene Häggkvist

irene@houseofhorses.fi

REKISTERIN NIMI

House of Horses Helsinki asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt House of Horses Helsinki asiakkaaksi, ostanut House of Horses kaupasta tavaraa ja/tai osallistuu Irenemikaela Oy / House of Horses Helsingin järjestämään tilaisuuteen tai yhtiökokoukseen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Irenemikaela Oy / House of Horses Helsinki asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Irenemikaela Oy /House of Horses Helsingin toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Irenemikaela Oy / House of Horses Helsingin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Irenemikaela Oy / House of Horses Helsinki saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan House of Horses Helsinki asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Irenemikaela Oy / House of Horses Helsingillä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä House of Horses Helsinki asiakaspalveluun, sähköpostitse info@houseofhorses.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

•Henkilön etu- ja sukunimi

•Sähköpostiosoite

•Postiosoite

•Puhelinnumero

•Tiedot käsitellyistä tilauksista

•Tilausten seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Irenemikaela Oy:n käytössä, paitsi Irenemikaela Oy / House of Horses Helsinki käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Irenemikaela Oy / House of Horses Helsinki ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Irenemikaela Oy / House of Horses Helsingin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Irenemikaela Oy / House of Horses Helsingin sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee House of Horses Helsinki salasanasuojatulla palvelimella.